Vytvoríme pre vašu spoločnosť firemnú komunikačnú stratégiu smerom k verejnosti

Pomôžeme nájsť vo vašej firme nové zdroje informácií pre správy, reportáže a rozhovory o produktoch a službách.
Napíšeme za vás tlačové správy a vyhlásenia a umiestnime ich v médiách, vrátane internetu.
Zorganizujeme tlačové konferencie i neformálne stretnutia manažérov s kľúčovými novinármi.
Poskytneme priebežný i spätný monitoring tlačených i elektronických médií s pridanou kvalitatívnou analýzou o vašej firme a o konkurencii.
Pripravíme komunikačné školenie pre potreby vašej firmy - naučíme manažérov vystupovať na verejnosti i pred kamerami suverénne a bez trémy.
Spracujeme pre firmu pravidlá komunikácie v krízovej situácii.
Pripravíme výročné správy, firemný profil a informačné materiály o produktoch a službách tak, aby boli zrozumiteľné a graficky príťažlivé.
Pomôžeme zvýšiť atraktivitu a navštevovanosť vašich firemných webstránok.
Navrhneme vašej firme projekty s verejnoprospešným, charitatívnym a sponzorským zameraním, ktoré zvýšia sympatie verejnosti k vašej firme.