Sprostredkujeme pre vás

  • analýzu dôveryhodnosti značky, spokojnosti klientov a zamestnancov
  • prieskum konkurenčného prostredia
  • monitoring médií
  • výber a nákup mediálneho priestoru
  • grafický návrh a výrobu firemných materiálov
  • kreatívne spracovanie a produkciu reklamných kampaní
  • vyhodnotenie realizovaných reklamných kampaní a porovnanie s konkurenciou
  • prípravu webových prezentácií