Navrhneme, ako zvýšiť hrdosť zamestnancov na svoju príslušnosť k firme

Vylepšíme vnútrofiremnú komunikáciu, zorganizujeme celofiremné akcie pre zamestnancov.
Pripravíme špeciálne školenia pre zamestnancov tzv. prvej línie, ktorí prichádzajú do kontaktu so zákazníkmi.
Sprostredkujeme skúsenosti s využívaním intranetu na zlepšenie informovanosti zamestnancov o pracovných i osobných udalostiach.
Navrhneme vhodné firemné predmety či oblečenie s logom firmy, ktoré budú zamestnanci radi nosiť.